Hvordan skriver man en god konklusion?

“En konklusion er det sidste afsnit i din artikel, hvor du opsummerer dine resultater og gentager din tese. Du ønsker at efterlade din læser med en stærk og klar forståelse af dit argument og det, du har bevist. Her er nogle tips til at skrive en god konklusion:

Din konklusion bør ikke blot gentage din tese med andre ord. I stedet bør den være en kort opsummering af hovedpunkterne i din artikel. Den bør også efterlade din læser med en følelse af afslutning.

For at kunne skrive en god konklusion skal du først forstå formålet med en konklusion. En konklusion er ikke blot en genfremsættelse af din tese eller en genopfriskning af din afhandlings hovedpunkter. I stedet er det din mulighed for at efterlade din læser med et varigt indtryk af din artikel.

En god konklusion bør opnå følgende:

 • Opfriskriv tesen med andre ord
 • Fortsæt kortfattet artiklens hovedpunkter
 • Lad læseren tilbage med en følelse af afslutning

Hold dig for øje, at en konklusion ikke er stedet for at introducere nye oplysninger eller komme med nye argumenter. Hvis du har nye oplysninger eller et nyt argument, som du ønsker at fremlægge, skal de placeres i hoveddelen af din artikel. Konklusionen er din mulighed for at efterlade din læser med et varigt indtryk af din artikel.

Resumér essayets hovedpunkter

Afhandlingens hovedpunkter er som følger:

1. En god konklusion skal være kortfattet og præcis.

2. Den skal ikke introducere nye oplysninger eller argumenter.

3. Den skal kort opsummere opgavens hovedpunkter.

4. En god konklusion skal efterlade læseren med et stærkt og positivt indtryk.

Diskutere opgavens implikationer

Der argumenteres for, at konklusionen er den vigtigste del af opgaven, og at den bør have den fornødne opmærksomhed. Papiret argumenterer endvidere for, at konklusionen skal være klar, kortfattet og velunderbygget. Det hævdes også, at konklusionen skal være logisk og sammenhængende, og at den skal følge af hoveddelen af artiklen. Afslutningsvis gives der nogle gode råd til, hvordan man skriver en god konklusion.

Det er klart, at konklusionen er den vigtigste del af en artikel og bør have den nødvendige opmærksomhed. Det skyldes, at konklusionen er den sidste mulighed for at argumentere for opgavens argumentation og for at efterlade et varigt indtryk hos læseren. En god konklusion skal derfor være klar, kortfattet, velunderbygget, logisk og sammenhængende. Ved at følge disse retningslinjer kan skribenterne sikre, at deres konklusioner har en stærk virkning og efterlader et varigt indtryk på deres læsere.

Se her  Hvordan ganger man brøker?

Forstil et nyt perspektiv på opgaven

Konklusioner er ofte den sværeste del af et essay at skrive, og mange skribenter føler, at de ikke har mere at sige efter at have skrevet opgaven. En skribent skal huske på, at konklusionen ofte er det, som en læser husker bedst. Din konklusion bør være den bedste del af din artikel.

En god konklusion bør gøre mere end blot at gentage hovedpunkterne i din artikel. Den bør tage din artikel til et nyt niveau ved at tilbyde et nyt perspektiv eller nye indsigter. Den skal efterlade læseren med noget at tænke over. Den skal være mindeværdig.

For at skrive en god konklusion skal du starte med at genlæse din artikel for at sikre dig, at dine pointer og argumenter er klare. Skriv derefter en sætning, der opsummerer dit hovedpunkt. Til sidst skal du slutte med en stærk sætning, der efterlader læseren med et nyt perspektiv på emnet. Hold den kort og enkel.

Kritisér opgaven

En god konklusion vil give en følelse af afslutning på opgaven og samtidig igen placere dine begreber i en lidt bredere sammenhæng. Den vil også i nogle tilfælde tilføje en stimulans til yderligere overvejelser. Da ikke to essays er ens, er der ingen formel, der automatisk kan generere en indledning og en konklusion for dig. Men de følgende retningslinjer vil hjælpe dig med at konstruere en passende konklusion til din opgave.

1. Gentag dit emne, og hvorfor det er vigtigt,

2. Sammenfat essayets hovedpunkter,

3. Angiv din tese eller hypotese,

4. Tilbyd en mulig løsning eller en forudsigelse for fremtiden.

Hold følgende punkter i tankerne, når du kritiserer essayet:

1. Konklusionen skal være et ekko af indledningen. Konklusionen på et essay består normalt af ét afsnit, men du kan vælge at skrive en længere konklusion. Dette vil mest afhænge af længden af din opgave.

2. En god konklusion skal besvare essayets hovedspørgsmål. Den bør også gentage din tese eller hypotese.

3. Konklusionen bør give essayet en følelse af afslutning eller finalitet. Den bør efterlade læseren med en følelse af fuldstændighed.

4. Konklusionen bør ikke introducere nye idéer eller emner. Den bør kun opsummere det, der allerede er blevet sagt i essayet.

5. Konklusionen bør ikke være for lang. En god tommelfingerregel er at holde den på ca. 5 % af essayets samlede længde.

Se her  Hvordan maler man en væg?

Slut opgaven til en større samtale

Når du skriver en konklusion, vil du gerne minde læseren om hovedpunkterne i din opgave og køre din tese hjem. En god konklusion vil:

 • forstærke hovedpointerne i din artikel
 • understege vigtigheden af dit argument eller dine resultater
 • forklare konsekvenserne af dit arbejde
 • foreslå fremtidige retninger for forskning

For at kunne skrive en god konklusion skal du forstå formålet med en konklusion. En konklusion er ikke blot en gentagelse af din tese eller en liste over dine hovedpunkter. I stedet er det en mulighed for at vise, hvordan dit argument eller dine resultater har bredere implikationer. En god konklusion vil:

 • forstærke hovedpunkterne i din afhandling
 • understege vigtigheden af dit argument eller dine resultater
 • forklare konsekvenserne af dit arbejde
 • foreslå fremtidige forskningsretninger

I takt med at verden forandrer sig, gør samfundets behov det også. Konklusionen på en artikel bør tilbyde en mulig fremtidig retning for samtalen, som afspejler disse ændringer. Hvis en artikel f.eks. handler om det ændrede landskab i den amerikanske arbejdsstyrke, kan konklusionen diskutere behovet for nye politikker for at imødegå gig-økonomien. Eller hvis en artikel handler om den stigende brug af kunstig intelligens, kan konklusionen diskutere behovet for etiske retningslinjer for at sikre, at kunstig intelligens anvendes på en ansvarlig måde. Uanset hvad emnet er, bør konklusionen give en vej fremad, der tager højde for den nye virkelighed i verden.

Når du skriver en konklusion, ønsker du at afslutte hovedpunkterne i din artikel. Men du ønsker også at efterlade din læser med noget at tænke over. En god konklusion vil:

1. Trække alle trådene i din argumentation sammen.

2. Reflektere over betydningen af det, du har sagt.

3. Kigge mod fremtiden.

4. Efterlade din læser med noget at tænke over.

Når du skriver en konklusion, skal du sørge for, at du ikke bare gentager det, du allerede har sagt. Du vil gerne give din læser noget at tænke over, noget, som han/hun kan tage med sig. En god konklusion vil gøre dette.

Sammenkobl opgaven med dine egne erfaringer

Når du skriver en konklusion til en forskningsopgave, undersøger og evaluerer du også dine hovedpunkter. Desuden skal konklusioner være korte og relativt lette at skrive. En konklusion er ikke et sted, hvor du kan give din mening til kende eller introducere nye oplysninger. Dit mål er at afslutte opgaven ved at opsummere hovedpunkterne og efterlade din læser med en sidste tanke eller et sidste indtryk.

Se her  Hvorfor opstår jordskælv?

Når du skriver din konklusion, skal du tænke over, hvad du ønsker, at din læser skal tage med sig fra opgaven. En konklusion skal besvare dit forskningsspørgsmål, dine mål og dine målsætninger. Du kan også bruge konklusionen til at give forslag eller komme med forudsigelser om fremtidig forskning.

Du kan forbinde opgaven med dine egne erfaringer ved at bruge en personlig historie eller give et eksempel. Du kan også reflektere over konsekvenserne af dine resultater. Hvis din forskning f.eks. har vist, at de fleste mennesker er tilbageholdende med at ændre deres adfærd, kan du reflektere over, hvad dette betyder for sociale forandringer. Hvis din undersøgelse har vist, at folk er mere tilbøjelige til at hjælpe nogen, hvis de er i godt humør, kan du overveje, hvordan dette resultat kan bruges til at forbedre kundeservicen.

I sidste ende ønsker du at efterlade din læser med en stærk følelse af afslutning. Det kan du gøre ved at komme med en afsluttende udtalelse eller ved at opfordre til handling. En afsluttende erklæring kan være en generalisering af dine resultater eller en erklæring om emnets betydning. En opfordring til handling kan være et forslag til yderligere forskning eller en opfordring til handling for din læser.

Tag afhandlingen i en ny retning

Når du når til slutningen af din afhandling, føler du måske, at du ikke har mere at sige. Men en god konklusion kan være lige så stærk som en god indledning. Ved at tage din artikel i en ny retning kan du efterlade din læser med et nyt perspektiv på dit emne.

En måde at tage din artikel i en ny retning på er at diskutere konsekvenserne af dine resultater. Hvad betyder dine resultater for fremtiden for dit emne? Hvordan kan din forskning bruges til at forbedre livet for dem, der er berørt af dit emne?

En anden måde at tage din artikel i en ny retning på er at foreslå yderligere forskning. Hvilke spørgsmål rejser din forskning, som kunne undersøges i fremtidige undersøgelser? Ved at foreslå fremtidig forskning viser du, at du tænker kritisk over dit emne, og at du er klar over begrænsningerne i din egen undersøgelse.

Hvilken retning du end tager din artikel, skal du sørge for at slutte på en stærk note. En god konklusion vil efterlade din læser med et varigt indtryk af din artikel.